Jarocin – ćwiczenia w zakładzie Martin Bauer Polska

              W dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w budynku administracyjno -magazynowym Zakładu Martin Bauer Polska w Witaszyczkach , odbyła się próbna ewakuacja pracowników obiektu połączona z ćwiczeniami zastępów z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Jarocina oraz OSP Jarocin i OSP Witaszyce.

W trakcie ćwiczeń sprawdzano:
– drogi dojazdowe oraz możliwości ustawienia pojazdów
– drogi ewakuacyjne
– sieć hydrantową w obiekcie i jej pobliżu
– miejsce ewakuacji ludzi
– główne wyłączniki/zawory prądu, gazu i instalacji technologicznych

Po zakończonych ćwiczeniach podsumowania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Jarocinie st. bryg. Kazimierz Cieślak podkreślając sprawność i szybkość dokonanej ewakuacji, specyfiki zakładu oraz osiągnięcie zamierzonych celów ćwiczeń. Poza oceną osób ćwiczących skierował również uwagę pracowników zakładu na zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo na swoim stanowisku pracy jak również sposób natychmiastowej reakcji na występujące zagrożenia.

Opracowanie: mł. kpt. Rafał Regus,  
Zdjęcia: KP PSP Jarocin
Zamieścił: mł. ogn. Hubert Kanafa

Możliwość komentowania Jarocin – ćwiczenia w zakładzie Martin Bauer Polska została wyłączona

Jarocin – prewencja społeczna w Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie

          W dniu 24 kwietnia 2017r. w ramach prewencji społecznej przeprowadzono w Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie ewakuację połączoną z ćwiczeniami zmiany służbowej w tych obiektach oświatowych.

        Po zakończeniu ćwiczeń Komendant Powiatowy PSP w Jarocinie st.bryg. Kazimierz Cieślak oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego mł. bryg. Rafał Klarzyński wzięli udział w posiedzeniu rady pedagogicznej szkoły. W jej trakcie przeprowadzili prelekcję skierowaną do nauczycieli szczegółowo omawiając procedury ewakuacyjne oraz sposoby postępowania i alarmowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia.

 Opracowanie: mł. kpt. Rafał Regus,  
Zdjęcia: KP PSP Jarocin
Zamieścił: mł. ogn. Hubert Kanafa

Możliwość komentowania Jarocin – prewencja społeczna w Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie została wyłączona

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

– W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku – powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to „drugie płuco” systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. – Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując – w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników

Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. – Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych – zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji

Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł. – Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników – zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. – Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową. W projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału, aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne. – Tak więc uspokajam – pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników – podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.
Źródło: MSWiA

Zamieścił : Mateusz Szelejewski

Możliwość komentowania Zwiększenie środków finansowych dla OSP została wyłączona

Prewencja Społeczna – Dzień Dawcy Szpiku w Witaszycach

23 kwietnia br. KP PSP w Jarocinie oraz OSP Witaszyce aktywnie włączyły się w akcję „Dzień Dawcy Szpiku w Witaszycach”, która odbyła się w Zespole Szkół w Witaszycach. Podczas tego wydarzenia strażacy realizując szeroko rozumianą profilaktykę społeczną zorganizowali stanowisko informacyjne, gdzie przedstawiono treści w ramach programów „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „STOP pożarom traw”. Dzieci mogły dowiedzieć się na czym polega zawód strażaka, a także zrobić pamiątkowe zdjęcie w hełmie strażackim. Dla dzieci i dorosłych prowadzono instruktaż udzielania pierwszej pomocy, oraz zorganizowano pokazy sprzętu ratowniczego.

Ponadto można było dowiedzieć się jakie wyposażenie sprzętu posiadają wozy strażackie. Powyższe działania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób rejestrujących się w bazie potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych, a także ich rodzin.

Można powiedzieć, że akcja zakończyła się bardzo dużym sukcesem. W bazie dawców szpiku zarejestrowało się 152 potencjalnych dawców.

Opracowanie : Mateusz Szelejewski, asp.Mariusz Banaszak
Zdjęcia : Adam Majewski
Zamieścił : Mateusz Szelejewski 

Możliwość komentowania Prewencja Społeczna – Dzień Dawcy Szpiku w Witaszycach została wyłączona

Pożar przyłącza energetycznego w Paruchowie

Dnia 18 kwietnia 2017 roku o godz. 12.45 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Jarocinie wpłynęło zgłoszenie o pożarze przyłącza energetycznego na budynku mieszkalnym w miejscowości Paruchów, gmina Żerków. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy straży pożarnej oraz pogotowie energetyczne. Po przybyciu na miejsce pierwszej jednostki ustalono, że palące się przyłącze energetyczne jest pod napięciem i nie ma możliwości odłączenia prądu, dlatego podjęto działania gaśnicze przy wykorzystaniu gaśnic. Na szczęście w pożarze żaden z domowników nie odniósł obrażeń. Po przybyciu na miejsce przedstawicieli pogotowia energetycznego i odłączeniu zasilania z linii energetycznej przystąpiono do rozbiórki części ściany drewnianej, na którą rozprzestrzenił się pożar. Celem ustalenia, czy pożar nie rozprzestrzenił się w konstrukcji budynku ratownicy korzystali z kamery termowizyjnej. Pogorzelisko dogaszono, a nadpalone elementy wyniesiono na zewnątrz obiektu.

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Mirosław Hybiak, st. asp. Dawid Fiszer
Zamieścił: Mateusz Szelejewski

Możliwość komentowania Pożar przyłącza energetycznego w Paruchowie została wyłączona