Mieszków: Czujka czadu zaalarmowała mieszkańców o niebezpieczeństwie.

O dużym szczęściu mogą mówić mieszkańcy budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy ul. Dworcowej w Mieszkowie, w dniu 11.12.2018 roku. Czujka czadu, która została zakupiona przez jednego z mieszkańców zaalarmowała użytkowników o niebezpieczeństwie. Okazało się, że w opuszczonym mieszkaniu poniżej doszło do rozszczelnienie komina i zadymienia pomieszczenia. Mieszkańcy niezwłocznie opuścili budynek i zaalarmowali służby ratunkowe. Działania ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych polegały na przewietrzeniu i sprawdzeniu pomieszczeń oraz wygaszeniu paleniska w piecu centralnego ogrzewania, który podłączony był do wadliwego przewodu kominowego.  Działania ratowników trwały 1 godzinę 56 minut.

Powyższe zdarzenie po raz kolejny pokazuje, że niewiele kosztująca czujka tlenku węgla, może przyczynić się do uratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Opracowanie: st.asp. Arkadiusz Naglak

Możliwość komentowania Mieszków: Czujka czadu zaalarmowała mieszkańców o niebezpieczeństwie. została wyłączona

Informacja dot. szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu  24.11.2018 roku  o godz. 9.00 w KP PSP  w Jarocinie zostanie przeprowadzony egzamin praktyczny dla uczestników szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jarocińskiego.

Zbiórka uczestników  i organizacyjne omówienie części praktycznej wskazanego szkolenia odbędzie się na placu wewnętrznym KP PSP.  

Możliwość komentowania Informacja dot. szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych została wyłączona

Jarocin: poważny wypadek w Golinie

W dniu 17 listopada, w godzinach porannych Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu dotyczące wypadku drogowego na drodze krajowej nr 15, w miejscowości Golina. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Na miejsce wypadku zadysponowano 4 zastępy Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe oraz Policję. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren prowadzonych działań. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Działania ratowników polegały na wydobyciu z rozbitego pojazdu i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej kierującej samochodem osobowym. Mężczyzna został przekazany załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Równolegle do prowadzonych działań medycznych strażacy odłączyli akumulatory w pojazdach oraz posypali wyciekłe płyny eksploatacyjne sorbentem. Podczas prowadzonych działań ruch na drodze krajowej został całkowicie wstrzymany. Policja zorganizowała objazdy. Po zakończeniu czynności dochodzeniowo – śledczych prowadzonych przez Policję usunięto pozostałości powypadkowe z jezdni. Uszkodzony samochód osobowy został odholowany z miejsca zdarzenia przez Pomoc Drogową.

W trakcie pełnienia służby w jarocińscy strażacy podejmowali interwencje jeszcze trzykrotnie: w Jarocinie podczas pożaru w zakładzie zegarmistrzowskim, w Witaszycach, gdzie wydobywano bobra ze studzienki melioracyjnej i powtórnie w Jarocinie, gasząc pożar sadzy w przewodzie kominowym.

 

Opracowanie: kpt. Mirosław Hybiak
Zdjęcia: Adam Majewski
Zamieścił: kpt. Mirosław Hybiak

Możliwość komentowania Jarocin: poważny wypadek w Golinie została wyłączona

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat oraz co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. 

Możliwość komentowania Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy została wyłączona

Jarocin: Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Zagrożenia i ogromne niebezpieczeństwa towarzyszące okresowi grzewczemu w naszych domach prowadzą do wzmożonej działalności prewencyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Również funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie corocznie aktywnie włączają się do podniesienia świadomości społeczeństwa dotyczącej zagrożeń związanych z okresem grzewczym. W bieżącym tygodniu podczas spotkania seniorów w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie przedstawiono zagadnienia w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Omówiono liczne zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Szczególnie zwrócono uwagę na sprawność urządzeń grzewczych i dbałość o przewody wentylacyjne i kominowe, gdyż najczęściej dochodzi do powstania pożarów w wyniku wad albo też niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W spotkaniu brało udział ponad 120 osób. Szeroko prowadzona kampania realizowana jest także wśród najmłodszych. Podczas wizyty Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Kotlin strażacy przekazali dzieciom informacje dotyczące właściwego zachowania się w sytuacji niebezpiecznej oraz prawidłowe zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej. Funkcjonariusze omówili także na czym polega specyfika zawodu strażaka. Nie zabrakło testu wśród dzieci z zakresu znajomości numerów alarmowych. Omówiono i pokazano sprzęt ratowniczy oraz gaśniczy. Nie lada atrakcją okazała się możliwość przymierzenia umundurowania specjalnego i hełmu strażackiego. Podczas prezentacji wytłumaczono młodym adeptom pożarnictwa czym jest tlenek węgla oraz jakie objawy mogą sugerować śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony czadu. Wskazano także właściwe postępowanie w przypadku zatrucia. Wielokrotnie podkreślano ogromne znaczenie dbałości o własne bezpieczeństwo podczas aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku.

Opracowanie: st. sekc. Adrian Augustyniak
Zdjęcia: st. sekc. Adrian Augustyniak
Zamieścił: st. sekc. Adrian Augustyniak

Możliwość komentowania Jarocin: Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” została wyłączona