Jarocin: doskonalenie zawodowe w miesiącu wrześniu

W miesiącu wrześniu Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Jarocinie w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadziła ćwiczenia dotyczące gaszenia pożarów w budynkach wysokich i wysokościowych oraz szpitali. Ponadto realizowano praktycznie ćwiczenia z zakresu ewakuacji, ratownictwa medycznego, a także
z zakresu organizacji łączności na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych.

Tekst: st. kpt. Tomasz Krawczyk
Zdjęcia: mł. bryg. Rafał Klarzyński

Możliwość komentowania Jarocin: doskonalenie zawodowe w miesiącu wrześniu została wyłączona

Jarocin: Narada w sprawie usuwania drzew i krzewów

30 września 2015r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i urzędów właściwych do wydania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, Komendantami Gminnymi oraz Naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG powiatu jarocińskiego.
Zmiany wprowadzone w ustawie o ochronie przyrody oraz samorządzie gminnym wyznaczyły nowe zadania jednostkom ochrony przeciwpożarowej. W celu doprecyzowania zasad przepływu informacji oraz sposobu opracowywania i dokumentowania informacji o usuniętych podczas interwencji drzewach i krzewach zorganizowano przedmiotową naradę.
Kolejną część narady przeznaczono na omówienie z Komendantami Gminnym ZOSPRP oraz Naczelnikami jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tematyki dotyczącej przede wszystkim:
– zasad włączania jednostek OSP do KSRG,
– szkolenia funkcyjnych OSP realizowanych w II półroczu 2015r. oraz plany szkoleń na 2016r.
– rocznych przeglądów technicznych w jednostkach OSP,
– rozliczenie dotacji dla KSRG za rok 2015,
– bieżących zagadnień operacyjno-szkoleniowych

Tekst i fotografie: mł. bryg. Rafał Klarzyński, mł. ogn. Bartosz Majsnerowski, mł. ogn. Piotr Janiuk,

Możliwość komentowania Jarocin: Narada w sprawie usuwania drzew i krzewów została wyłączona

Jarocin: REAGUJ NA PRZEMOC

W dniu 27 września br.  strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Jarocinie wzięli udział w akcji „REAGUJ NA PRZEMOC”. Podczas imprezy strażacy zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu wozu bojowego oraz rozdawali drobne upominki. W akcji brały udział również inne podmioty  Policja, Wojsko, Powiatowa Inspekcja Sanitarna, Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Pogotowie.

Tekst: asp. Grzegorz Szwajkowski oraz mł.ogn. Bartosz Majsnerowski

Zdjęcia : Archiwum asp. Grzegorz Szwajkowski

Możliwość komentowania Jarocin: REAGUJ NA PRZEMOC została wyłączona

Jarocin: I półmaraton Rock Run Jarocin 2015

      20 września br. odbył się I pół maraton Rock Run Jarocin. Na starcie  biegów na dystansie 10 i 20 km stanęło prawie 400 osób, w tym przedstawiciele służb mundurowych: strażacy, policjanci, żołnierze

Jednym z Patronatów Honorowych tego sportowo edukacyjnego przedsięwzięcia był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie st. byg. Kazimierz Cieślak, który wraz z przedstawicielami innych formacji wręczał zawodnikom i zawodniczką okazałe puchary.

Uczestnicy rywalizowali ze sobą w różnych kategoriach, m.in.: wiekowych, regionalnych a także mundurowych. Organizatorzy zapewniają, że półmaraton wpisze sie w coroczny program organizowanych imprez sportowo edukacyjnych.

Opracowanie: mł. bryg. Rafał Klarzyński; st. sekc. Hubert Kanafa

Zdjęcia: archiwum KPP

Możliwość komentowania Jarocin: I półmaraton Rock Run Jarocin 2015 została wyłączona

Doskonalenie Sierpień

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie informuje, że tematami przewodnimi doskonalenia zawodowego na miesiąc sierpień były ratownictwo wodne oraz ratownictwo podczas wypadków i katastrof w komunikacji – zdarzenia masowe z elementami ratownictwa medycznego.
W ramach doskonalenia zawodowego w zakresie ratownictwa wodnego przeprowadzono ćwiczenia teoretyczne, na których aplikacyjnie ćwiczono zakres i zasady współpracy z SGRW-N podczas zdarzeń na akwenach wodnych, w ramach realizacji tego bloku omówiono zasady udzielania KPP osobom podtopionym oraz wychłodzonym jak również przeprowadzono ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem łodzi oraz desko wodno – lodowej.
W ramach realizacji bloku tematycznego ratownictwo podczas wypadków i katastrof
w komunikacji – zdarzenia masowe z elementami ratownictwa medycznego przeprowadzono szkolenia teoretyczne w takich obszarach jak:
• ratownictwo techniczne i zasady prowadzenia segregacji poszkodowanych podczas zdarzenia z autobusem na podstawie zdarzeń z terenu powiatu,
• ratownictwo techniczne i zasady prowadzenia akcji przy zdarzeniu z pojazdami przewożącymi substancje chemiczne,
• ratownictwo techniczne i zasady prowadzenia akcji przy zdarzeniu z pojazdami szynowymi współpraca z PRM,
• organizacja działań i zasady współpracy z LPR podczas zdarzeń komunikacyjnych.
Podsumowaniem tego bloku tematycznego było przeprowadzenie ćwiczeń/warsztatów dla wszystkich zmian służbowych oraz jednostek OSP włączonych do KSRG, które miały na celu doskonalenie technik wykonywania dostępu do poszkodowanych, technik stabilizacji pojazdów, segregacji poszkodowanych i udzielania KPP poszkodowanym w tego typu zdarzeniach.

Text & Foto: st.kpt. Tomasz Krawczyk, st.ogn. Grzegorz Snela

Możliwość komentowania Doskonalenie Sierpień została wyłączona