Jarocin: Tajemnicze zbiorowe zatrucie

W dniu 08.12.2016 r. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Jarocinie odebrało zgłoszenie z Ratownictwa Medycznego w Kaliszu z prośbą o zabezpieczenie lądowania śmigłowca na boisku przy szkole podstawowej w Witaszycach. Z uwagi na brak wolnych zespołów zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, do ucznia uskarżającego się na złe samopoczucie. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce dokonano rozpoznania w wyniku, którego stwierdzono, że kolejne dwie osoby uskarżają się na złe samopoczucie. Do chwili przybycia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z objawami zatrucia zgłosiło się sześcioro uczniów stale zgłaszali się kolejni w sumie 21 uczniów. Na miejsce zadysponowano kolejne zastępy straży pożarnej i karetki pogotowia. Powiadomiono powiatową stacje sanitarno epidemiologiczną, PCZK, GCZK oraz Policję. Z przeprowadzonego przez kierującego działaniami wywiadu wynikało, że wszystkie osoby z objawami zatrucia wcześniej korzystały z hali sportowej. Zarządzono ewakuację z obiektu hali sportowej oraz przyległych pomieszczeń i korytarza. Zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Ostrowa Wlkp.. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych przy pomocy dostępnego sprzętu pomiarowego sprawdzili cały obiekt nie stwierdzając zagrożeń. Jedno z dzieci zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Ostrowie Wlkp., dwójka kolejnych karetką do szpitala w Jarocinie. Pozostali uczniowie zostali przebadani przez lekarza i za zgodą dyrektora szkoły w opiece rodziców przybyłych na miejsce udali się do miejsc zamieszkania. Okoliczności jak i przyczyny zajścia bada Policja. W działaniach zaangażowane było sześć zastępów straży pożarnej.

 

 

Możliwość komentowania Jarocin: Tajemnicze zbiorowe zatrucie została wyłączona

Jarocin – Konferencja „Czad i Ogień – Obudź czujność”

czad_i_ogien

W dniu 8 grudnia 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jarocinie zorganizowano konferencję promującą Ogólnopolską Kampanię Społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  ,,Czad i ogień – obudź czujność”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, PSSE, samorządów, powiatowych oraz gminnych struktur zarządzania kryzysowego, placówek oświatowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi, przedstawiciele struktur OSP, Spółdzielni Pracy Kominiarzy oraz młodzież klasy pożarniczej.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Kazimierz Cieślak, który przybliżył cele oraz założenia programu. Strażacy PSP przedstawili zagrożenia związane z ryzykiem powstania pożaru i zatrucia tlenkiem węgla, omówiono najczęstsze przyczyny zatruć czadem oraz przedstawiono sposoby minimalizowania skutków zagrożeń. Ratownik Medyczny omówił skutki oddziaływania tlenku węgla na organizm człowieka oraz zasady udzielania pomocy medycznej osobom zatrutym dymem.

Omówiono zasadność właściwej kontroli urządzeń grzewczych, przewodów spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych. Dokonano rekomendacji wyposażania pomieszczeń w różnego rodzaju czujki dymu i tlenku węgla, które ostrzegają użytkowników przed zatruciem niebezpiecznymi gazami.

Na zakończenie zaprezentowano opracowane przez Komendę Główną PSP pakiety edukacyjne dedykowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów promujące bezpieczeństwo.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Rafał Klarzyński, mł. ogn. Bartosz Majsnerowski

 

Możliwość komentowania Jarocin – Konferencja „Czad i Ogień – Obudź czujność” została wyłączona

Jarocin: realizacja doskonalenia zawodowego w listopadzie

Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego w miesiącu listopadzie Jednostka  Ratowniczo – Gaśnicza w Jarocinie zrealizowała następujące tematy:

 

  1. Ratownictwo techniczne – działania ratownicze podczas powodzi.
  2. Ratownictwo medyczne – wpływ czynników środowiska na organizm (oparzenia, udar, odmrożenia, utonięcia, hipotermia, porażenie prądem elektrycznym), ocena stanu poszkodowanego – dokumentacja udzielonej pomocy medycznej.
  3. Ratownictwo chemiczno – ekologiczne – dekontaminacja sprzętu i ludzi, parametry fizykochemiczne, toksyczne pożarowe i wybuchowe niebezpiecznych związków.
  4. Ratownictwo wodne – wyposażenie indywidualne ratownika biorącego udział w ratownictwie wodnym.
  5. Taktyka zwalczania pożarów – ustalenie przyczyny powstania pożarów.
  6. W ramach ćwiczeń na obiektach przeprowadzono ćwiczenia nocne na Stacji Paliw w Jarocinie.

 

Opracowanie: mł. kpt. Rafał Regus,   zdjęcia: KP PSP Jarocin

Zamieścił: mł. kpt. Mirosław Hybiak

Możliwość komentowania Jarocin: realizacja doskonalenia zawodowego w listopadzie została wyłączona

Jarocin: ostatnie pożegnanie Komendanta Powiatowego

W dniu 30 listopada 2016 roku na cmentarzu komunalnym w Jarocinie odbyły się uroczystości pogrzebowe długoletniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie mł. bryg.  w st. spoczynku Stanisława Krawczyka.  W ostatniej drodze na wieczną służbę św. pamięci Stanisława licznie uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji i instytucji, z którymi Komendant podczas swojej kariery zawodowej współpracował.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Rafał Klarzyński, mł. kpt. Mirosław Hybiak, mł. ogn. Piotr Janiuk

Możliwość komentowania Jarocin: ostatnie pożegnanie Komendanta Powiatowego została wyłączona

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 26 listopada 2016 roku zmarł
mł. bryg. w st. spocz. Stanisław Krawczyk.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 listopada 2016 :

Msza Św. godz. 13.00 kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Jarocinie, osiedle Kościuszki 14A.

Ceremonia pogrzebowa 14.00 na Cmentarzu Komunalnym, ul. Powstańców Wlkp. 36.

na-stroneKomendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie mł. bryg. mgr inż. Stanisław Krawczyk służbę w ochronie p.poż. rozpoczął w 1973 roku. Przez kolejne lata kończył wymagane kursy i Szkołę Chorążych Pożarnictwa awansując w stopniach służbowych.

Od 1989 – 1991 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego w Jarocinie, a z dniem 1 lutego 1991 roku na stanowisko Komendanta, którym był do dnia 30 czerwca 2007 roku.

W związku z reformą administracji od 1 lipca 1992 roku Zawodowa Straż Pożarna została przekwalifikowana w Państwową Straż Pożarną. W Jarocinie powstaje Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnych, która ma za zadanie zabezpieczenie operacyjne terenu 9 gmin; powstają dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Jarocinie i Pleszewie.

W 1993 roku Komendant kończy Zaoczne Studia Inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując stopień oficerski.

Przez cały czas czynione są starania w zakresie pozyskania działki i rozpoczęcia budowy nowej strażnicy, które 10 maja 2002 zostają uwieńczone sukcesem i następuje oficjalne otwarcie obiektów strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie połączone z Wielkopolskim Dniem Strażaka.

Komendantowi Stanisławowi Krawczykowi dzięki dużemu uporowi i zaangażowaniu udaje się pozyskiwać środki na zakupy samochodów i sprzętu.

Za realizację zadań służbowych i wzorowe wypełnianie obowiązków Komendant Krawczyk został odznaczony i wyróżniony m. innymi:

brązowym, srebrnym i 2-krotnie złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,

brązowym, 2-krotnie srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi,

brązowym i srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju,

brązową i srebrną odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

odznaką honorową Za Zasługi dla woj. wielkopolskiego,

złotym Znakiem Związku OSP RP.

W związku z nabyciem praw emerytalnych mł. bryg. mgr inż. Stanisław Krawczyk z dniem
30 czerwca 2007 roku zakończył swoją służbę przepracowując 35 lat.

Przez okres swojej służby w ochronie przeciwpożarowej dał się poznać jako wspaniały kolega a przez ostatnie lata jako Komendant, który znakomicie kierował powierzonym zespołem realizującym trudne obowiązki ratowniczo-gaśnicze wykazując ogromne zaangażowanie, profesjonalizm.

Możliwość komentowania została wyłączona