Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat oraz co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. 

Możliwość komentowania Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy została wyłączona

Jarocin: Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Zagrożenia i ogromne niebezpieczeństwa towarzyszące okresowi grzewczemu w naszych domach prowadzą do wzmożonej działalności prewencyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Również funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie corocznie aktywnie włączają się do podniesienia świadomości społeczeństwa dotyczącej zagrożeń związanych z okresem grzewczym. W bieżącym tygodniu podczas spotkania seniorów w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie przedstawiono zagadnienia w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Omówiono liczne zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Szczególnie zwrócono uwagę na sprawność urządzeń grzewczych i dbałość o przewody wentylacyjne i kominowe, gdyż najczęściej dochodzi do powstania pożarów w wyniku wad albo też niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W spotkaniu brało udział ponad 120 osób. Szeroko prowadzona kampania realizowana jest także wśród najmłodszych. Podczas wizyty Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Kotlin strażacy przekazali dzieciom informacje dotyczące właściwego zachowania się w sytuacji niebezpiecznej oraz prawidłowe zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej. Funkcjonariusze omówili także na czym polega specyfika zawodu strażaka. Nie zabrakło testu wśród dzieci z zakresu znajomości numerów alarmowych. Omówiono i pokazano sprzęt ratowniczy oraz gaśniczy. Nie lada atrakcją okazała się możliwość przymierzenia umundurowania specjalnego i hełmu strażackiego. Podczas prezentacji wytłumaczono młodym adeptom pożarnictwa czym jest tlenek węgla oraz jakie objawy mogą sugerować śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony czadu. Wskazano także właściwe postępowanie w przypadku zatrucia. Wielokrotnie podkreślano ogromne znaczenie dbałości o własne bezpieczeństwo podczas aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku.

Opracowanie: st. sekc. Adrian Augustyniak
Zdjęcia: st. sekc. Adrian Augustyniak
Zamieścił: st. sekc. Adrian Augustyniak

Możliwość komentowania Jarocin: Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” została wyłączona

Jarocin: aktywne uczczenie 100 – tnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dnia 9 listopada 2018 roku o godzinie 11.11 wystartował Bieg Niepodległościowy zorganizowany z okazji 100 – tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Około 100 zawodników VIII Biegu Niepodległościowego po uroczystej akademii wyruszyło z jarocińskiego Rynku pod pomnik generała Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Organizatorem imprezy była Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.

Trasa tegorocznego biegu obejmowała dystans 7 km i została wyznaczona przez część miasta Jarocin oraz okoliczne miejscowości prowadzące do rynku w Mieszkowie, gdzie znajduje się pomnik pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego generała Stanisława Taczaka. W tej aktywnej formie uczczenia narodowego święta nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych. W biegu uczestniczyło jedenastu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie oraz żołnierze z 16 – tego Jarocińskiego Batalionu Remontu. Dla uczczenia odzyskania niepodległości przez Polskę poszczególne reprezentacje złożyły znicze przed pomnikiem bohatera Powstania Wielkopolskiego. Na wszystkich uczestników czekały na mecie pamiątkowe gadżety oraz poczęstunek przygotowany przez Sołectwo Mieszków.

Opracował: str. Mateusz Szelejewski

Zdjęcia: kpt. Rafał Regus, ogn. Piotr Janiuk

Zamieścił: str. Mateusz Szelejewski

Możliwość komentowania Jarocin: aktywne uczczenie 100 – tnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości została wyłączona

Nabór do KSC – referent

Ogłoszenie – referent KSC 201820181109

oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Możliwość komentowania Nabór do KSC – referent została wyłączona

POMOC dla naszego kolegi

Możliwość komentowania POMOC dla naszego kolegi została wyłączona