Jarocin: tragiczny wypadek na drodze krajowej w miejscowości Łobez

W dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 15.51 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie otrzymał informację o wypadku na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Łobez. Samochodem osobowym, który uderzył w drzewo podróżowały dwie osoby. Działania ratowników polegały na wykonywaniu dostępu do osoby znajdującej się w rozbitym pojeździe przy użyciu narzędzi hydraulicznych oraz równoległym udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego u jednego z poszkodowanych lekarz stwierdzi zgon, natomiast druga osoba przewieziona została do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Jarocinie. Dalsze działania ratowników polegały na oświetleniu terenu podczas czynności dochodzeniowych przeprowadzanych przez policję pod nadzorem prokuratora oraz usunięciu pozostałości powypadkowych z jezdni.

 Opracowanie: mł. kpt. D. Kuderczak , kpt. M. Hybiak.
Zdjęcia: st. ogn. D. Neyder
Zamieścił: kpt. M. Hybiak

Możliwość komentowania Jarocin: tragiczny wypadek na drodze krajowej w miejscowości Łobez została wyłączona

Jarocin – Edukacja dla dzieci i młodzieży – kalendarze trafiły do szkół

W miesiącu grudniu 2018 roku jarocińscy strażacy przeprowadzili cykl akcji edukacyjno – informacyjnych w szkołach na terenie powiatu jarocińskiego polegającą na spotkaniach podczas rad pedagogicznych oraz zajęciach i prelekcjach z uczniami. Przed feriami świątecznymi zakończono akcję przekazywania 152 kalendarzy w 42 szkołach.
Prelekcje strażaków przeznaczone dla uczniów szkół ukierunkowane były na podstawowe zasady bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących okresu grzewczego. Demonstrowano działanie czujek tlenku węgla i dymu, oraz przedstawiono zagrożenia ze strony tlenku węgla w ramach prowadzonej kampanii społecznej KGPSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Na zakończenie prelekcji każdej szkole przekazano kalendarze Komendy Głównej PSP na 2019 rok, na odwrocie, którego zamieszczone są informacje dotyczące konkursów, których przesłaniem jest popularyzacja wśród uczniów umiejętnego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw podczas żywiołów oraz sposobów ochrony przed nimi, czy też instrukcje prawidłowego zgłoszenia zagrożenia.
Szczegóły zadań konkursowych oraz zasady uczestnictwa i wzory dokumentów można odszukać na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod linkiem: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:36802

opracowanie: bryg. Rafał Klarzyński, st. asp. Mariusz Banaszak
zdjęcia: archiwum KPPSP
zamieścił: kpt. Mirosław Hybiak

Możliwość komentowania Jarocin – Edukacja dla dzieci i młodzieży – kalendarze trafiły do szkół została wyłączona

Jarocin: Narada OSP KSR-G – przekazanie kart rabatowych ORLEN

W dniu 27 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie odbyło się spotkanie druhów Prezesów oraz Naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu jarocińskiego. Naradę zorganizowano zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, podczas której dokonano wręczenia Prezesom Jednostek OSP kart rabatowych na paliwa w całej sieci stacji Orlen. Obecny na spotkaniu Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie mł. bryg. Tomasz Krawczyk dokonał uroczystego wręczenia kart oraz omówił zasady funkcjonowania programu lojalnościowego, z którego mogą korzystać strażacy posiadający przeszkolenie i uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działający w szeregach 10 jednostek OSP z terenu powiatu jarocińskiego włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 groszy za litr paliwa na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA. Ponadto tematem spotkania były bieżące sprawy operacyjno – szkoleniowe oraz kwatermistrzowsko – techniczne. Podsumowano wspólnie realizowane szkolenia oraz ćwiczenia na obiektach. Przedstawiono także ogólne kierunki realizowanych zadań ratowniczych przez jednostki PSP i OSP w 2019 roku. Omówiono również główne założenia dotyczące zakupów sprzętu i wyposażenia w ramach dotacji MSWiA oraz KSR-G w nadchodzącym Nowym Roku.

Opracowanie: st. sekc. Adrian Augustyniak
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk
Zamieścił: st. sekc. Adrian Augustyniak

Możliwość komentowania Jarocin: Narada OSP KSR-G – przekazanie kart rabatowych ORLEN została wyłączona

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

Możliwość komentowania Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego została wyłączona

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

Możliwość komentowania Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego została wyłączona