W dniu 4 października 2018 roku o godz. 11.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Sławoszewie odbyła się próbna ewakuacja uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników cywilnych połączona z ćwiczeniami zastępów z terenu gminy Kotlin.

W trakcie ćwiczeń sprawdzano:
– drogi dojazdowe oraz możliwości ustawienia pojazdów
– drogi ewakuacyjne
– sieć hydrantową
– miejsce ewakuacji ludzi
– główne wyłączniki – zawory prądu, gazu

Po zakończonych ćwiczeniach podsumowania dokonał Dowódca JRG Jarocin kpt. Rafał Regus oraz Komendant Gminny OSP dh Michał Nawrocki. Podkreślono sprawność i szybkość dokonanej ewakuacji, specyfikę obiektów szkolnych oraz osiągnięcie zamierzonych celów ćwiczeń.

Opracowanie: kpt. Rafał Regus
Zdjęcia: SP Sławoszew
Zamieścił: st. sekc. Adrian Augustyniak