W dniu 6 października 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie wraz z Komendą Powiatową Policji w Jarocinie, Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie, Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarocin oraz formacjami Obrony Cywilnej przeprowadziły wspólne ćwiczenia służb w zakresie „WSPÓŁDZIAŁANIE FORMACJI OC ZE SŁUŻBAMI, INSPEKCJAMI I STRAŻAMI PODCZAS REALIZACJI ZADAŃ RATOWNICZYCH I OCHRONNYCH” wraz z „ĆWICZENIAMI TAKTYCZNO-BOJOWYMI Z ZAKRESU DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH ORAZ USUWANIA SKUTKÓW NAWAŁNIC I ANOMALII POGODOWYCH”

Ćwiczenia odbyły się w miejscowości Mieszków, ul. Dworcowa, na terenie nieczynnej gorzelni. Poprzedzone były częścią teoretyczną i odprawą służb w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Taczaka.

Uczestnicy ćwiczyli m.in. współdziałanie między służbami, zabezpieczenie terenu działań, rozpoznawanie i ocena zagrożenia, standardy gotowości operacyjnej jednostek, działania ratownicze i zabezpieczające, dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, działania ratownicze i zabezpieczające z uwzględnieniem asekuracji ratowników, ewakuacja ludzi z miejsc występowania zagrożenia życia i zdrowia, zabezpieczenie budynku uszkodzonego podczas np. działań wojennych lub anomalii pogodowych.
Zorganizowano cztery pozorowane zdarzenia, podczas których zadaniem służb było udzielenie pomocy osobie zaatakowanej przez nożownika i obezwładnienie napastnika, działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożaru kotłowni, zabezpieczenie uszkodzonego dachu przy użyciu plandek wraz z udzieleniem pomocy osobie, której w wyniku wybuchu „urwało” nogę oraz doskonalono techniki pracy pilarką spalinową podczas usuwania drzew trudnych i wiatrołomów.

Na terenie ćwiczeń wyznaczono miejsce dla obserwatorów – widzów.

Opracowanie: kpt. Mirosław Hybiak, ogn.Bartosz Majsnerowski

Zdjęcia: archiwum OSP w Mieszkowie

Zamieścił: sekc. Dawid Augustyniak