Ogłoszenie – referent KSC 201820181109

oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej