Zagrożenia i ogromne niebezpieczeństwa towarzyszące okresowi grzewczemu w naszych domach prowadzą do wzmożonej działalności prewencyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Również funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie corocznie aktywnie włączają się do podniesienia świadomości społeczeństwa dotyczącej zagrożeń związanych z okresem grzewczym. W bieżącym tygodniu podczas spotkania seniorów w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie przedstawiono zagadnienia w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Omówiono liczne zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Szczególnie zwrócono uwagę na sprawność urządzeń grzewczych i dbałość o przewody wentylacyjne i kominowe, gdyż najczęściej dochodzi do powstania pożarów w wyniku wad albo też niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W spotkaniu brało udział ponad 120 osób. Szeroko prowadzona kampania realizowana jest także wśród najmłodszych. Podczas wizyty Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Kotlin strażacy przekazali dzieciom informacje dotyczące właściwego zachowania się w sytuacji niebezpiecznej oraz prawidłowe zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej. Funkcjonariusze omówili także na czym polega specyfika zawodu strażaka. Nie zabrakło testu wśród dzieci z zakresu znajomości numerów alarmowych. Omówiono i pokazano sprzęt ratowniczy oraz gaśniczy. Nie lada atrakcją okazała się możliwość przymierzenia umundurowania specjalnego i hełmu strażackiego. Podczas prezentacji wytłumaczono młodym adeptom pożarnictwa czym jest tlenek węgla oraz jakie objawy mogą sugerować śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony czadu. Wskazano także właściwe postępowanie w przypadku zatrucia. Wielokrotnie podkreślano ogromne znaczenie dbałości o własne bezpieczeństwo podczas aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku.

Opracowanie: st. sekc. Adrian Augustyniak
Zdjęcia: st. sekc. Adrian Augustyniak
Zamieścił: st. sekc. Adrian Augustyniak