22 marca 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których uczestniczyło 43 uczniów: 16 uczniów klas I-VI szkół podstawowych, 17 uczniów reprezentujących klasy VII i VIII szkół podstawowych i III gimnazjalnych oraz 10 uczniów szkół  ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarocińskiego. Laureaci eliminacji powiatowych wyłonieni uprzednio w eliminacjach gminnych zmagali się z zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, szeroko pojmowanego ratownictwa i aspektów bezpieczeństwa w szkole, domu, podczas wypoczynku . Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji oraz wyłonieniem zwycięzców czuwała komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Jarocinie.
Uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Bank Spółdzielczy w Jarocinie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Jarocinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze, które wręczyła vice starosta jarociński Pani Katarzyna Szymkowiak. Do eliminacji wojewódzkich OTWP w Koninie w dniu 27 kwietnia 2019 r. zakwalifikowali się zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych:

I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI)

  1. SAMUEL DZIERGACZOW – Szkoła Podstawowa w Jaraczewie
  2. Kacper Jóźwiak – OSP Golina
  3. Justyna Jarus – OSP Wojciechowo

II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII i III gimnazjalnych)

  1. KRZYSZTOF MUSIELAK  – Szkoła Podstawowa w Jaraczewie
  2. Klaudia Wojtczak – OSP Golina
  3. Sławomir Żakowski – OSP Golina

III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)

  1. HUBERT MARCINIAK – OSP Jaraczewo
  2. Jakub Biadała – OSP Góra
  3. Magdalena Walczak – ZSP Nr 2 w Jarocinie

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Rafał Klarzyński

Zamieściła: asp. Bartosz Porażewski