OGŁOSZENIE O NABORZE

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnej

Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik

  1. System służby: zmianowy
  2. Liczba miejsc: 2
  3. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
  4. Przewidywany termin przyjęcia do służby: II półrocze 2019
  5. Rekrutację prowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Ogłoszenie o naborze
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
Protokół z I etapu
Protokół z II i III etapu
Protokół z IV i V etapu
Protokół z VI etapu
Protokół końcowy z naboru