Dnia 19 lutego 2020 roku podczas wykonywanych prac ziemnych przez firmę budowlaną doszło do przerwania linii telefonicznej oraz zasilającej w energię elektryczną budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Decyzją Komendanta  niezwłocznie podjęto działania w zakresie przeniesienia w miejsce zastępcze Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Powyższy scenariusz realizowany był podczas przeprowadzonych ćwiczeń mających na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania zarówno funkcji operatorskiej jak i dyspozytorskiej SKKP w przypadku potrzeby przeniesienia stanowiska kierowania do zastępczego miejsca pracy. Podczas ćwiczeń uruchomiono awaryjne zasilanie w energię elektryczną dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Dokonano ewakuacji dokumentacji SKKP oraz uruchomiono program SWD-PSP w miejscu zapasowym oraz przełączono monitoring obiektów do miejsca zapasowego. Nawiązano łączność z Jednostkami Ochrony Przeciwpożarowej z terenu powiatu jarocińskiego z SKKP w Pleszewie. Na zakończenie podczas podsumowania ćwiczeń funkcjonariusze wspólnie wymienili się uwagami oraz wnioskami z przeprowadzonej próby przeniesienia Stanowiska Kierowania do zastępczego miejsca pracy.

Opracowanie: mł. ogn. Adrian Augustyniak
Zdjęcia: mł. ogn. Adrian Augustyniak
Zamieścił: mł. ogn. Adrian Augustyniak