W dniu 21 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jarocinie odbyła się narada roczna. Podczas spotkania jarocińscy strażacy podsumowali działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, którą realizowano w roku 2019. Przedstawiono również plany i główne założenia na rok bieżący. Prezentacji dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie mł. bryg. Tomasz Krawczyk

W naradzie poza strażakami i pracownikami cywilnymi uczestniczyli zaproszeni goście: mł. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Lidia Czechak – Starosta Jarociński, Witold Bierła – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, przedstawiciele samorządów gminnych oraz dh Eugeniusz Tyrakowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jarocinie . Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych mediów.

Podczas narady dokonano uroczystego wręczenia certyfikatów oraz zaświadczeń podsumowujących czteroletni cykl nauki uczniów Technikum Mechanicznego o Przysposobieniu Pożarniczym.

W minionym roku na terenie powiatu jarocińskiego odnotowano 936 zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnych. Warto dodać, że w stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost ilości zdarzeń. Powstało 200 pożarów, 714 miejscowe zagrożenia oraz 22 alarmy fałszywe. Łącznie samochody jednostek ochrony przeciwpożarowej dysponowane były do zdarzeń 1761 razy, których udział brało 8317 strażaków ratowników.

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy podziękował samorządowcom, instytucjom oraz wszystkim sympatykom pożarnictwa, którzy na co dzień współpracują z jarocińskimi strażakami. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście pozytywnie ocenili zaangażowanie strażaków, realizację zadań ratowniczych oraz współpracę z samorządami i jednostkami OSP. Szczególne słowa szacunku i uznania przekazano funkcjonariuszom PSP oraz strażakom OSP za pełne poświęcenia i skuteczne działania ratowniczo – gaśnicze. Należy podkreślić, że codzienny trud dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz dbałość o dobre postrzeganie przez społeczeństwo wizerunku strażaka jest celem każdego ratownika.

Zamieścił: sekc. Dawid Augustyniak