W dniach 25,26,27 lutego 2020 roku obsady zmianowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jarocinie dokonały ćwiczeń oraz rozpoznania operacyjnego budynku Ratusza w Jarocinie. W trakcie prowadzonych ćwiczeń sprawdzono czasy dojazdu, drogi dojazdu, sprawdzono możliwość rozstawienia drabiny mechanicznej oraz ćwiczono techniki ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeprowadzonego rozpoznania zapoznano się z układem pomieszczeń, wyjściami ewakuacyjnymi, systemami zabezpieczeń oraz sygnalizacji pożaru .

Opracowanie i zdjęcia: mł. asp. Patryk Idczak