Mając na uwadze poprawę sytuacji epidemiologicznej na terytorium RP Wydział Operacyjno – Szkoleniowy, Informatyki i Łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie wznawia szkolenie „Podstawowego strażaków ratowników OSP”.

Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego oraz dostosowania się do ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i ograniczeń, których zbiór prezentowany jest pod adresem: www.gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Grupy szkoleniowe zostaną podzielone na podgrupy – realizując na przemian część teoretyczną w sali szkoleniowej i praktyczną na otwartej przestrzeni oraz garażach JRG.

Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki. Ponadto przed rozpoczęciem zajęć w każdym dniu szkolenia dokonywany będzie pomiar temperatury wśród wszystkich uczestników. Do dyspozycji kursantów będzie dostępny płyn do dezynfekcji skóry. Po zakończeniu zajęć teoretycznych oraz przed zmianą grup wyznaczeni kursanci będą przeprowadzać dezynfekcję wyposażenia sali szkoleniowej (stoły, krzesła, klamki, poręcze, itp.).

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLENIA:

19.06.2020 godz. 17.00 – grupa gm. Jaraczewo
20.06.2020 godz. 8.00 – grupa gm. Jaraczewo (zaliczenie komory dymowej Ostrów Wlkp.)
21.06.2020 godz. 8.00 – grupa gm. Jaraczewo

26.06.2020 godz. 17.00 – grupa gm. Kotlin
27.06.2020 godz. 8.00 – grupa gm. Kotlin
28.06.2020 godz. 8.00 – grupa gm. Kotlin

03.07.2020 godz. 17.00 – grupa gm. Jaraczewo
04.07.2020 godz. 8.00 – grupa gm. Jaraczewo
05.07.2020 godz. 8.00 – grupa gm. Jaraczewo

10.07.2020 godz. 17.00 – grupa gm. Kotlin
11.07.2020 godz. 8.00 – grupa gm. Kotlin
12.07.2020 godz. 8.00 – grupa gm. Kotlin

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji szkolenia udziela mł. ogn. Adrian Augustyniak – Wydział Operacyjno – Szkoleniowy, Informatyki i Łączności.

Zamieścił: mł. ogn. Adrian Augustyniak