W dniach 8-10 czerwca br. strażacy z JRG Jarocin przeprowadzili rozpoznanie dróg dojazdowych oraz cykl ćwiczeń na terenie Nadleśnictwa Jarocin w miejscowościach Tarce, Panienka oraz Jarocin.

Podczas przeprowadzonego rozpoznania sprawdzono, przejezdność leśnych dróg ppoż. pojazdami pożarniczymi oraz możliwość czerpania wody ze zbiorników do celów przeciwpożarowych. Przeprowadzono również ćwiczenia, których celem było doskonalenie umiejętności w zakresie gaszenia pożarów lasów, pobierania wody ze zbiorników i dostarczania jej na duże odległości oraz racjonalnego gospodarowania środkiem gaśniczym.

Po zakończonych ćwiczeniach omówiono zagadnienia dotyczące pożarów lasów, dokonano szczegółowej analizy map oraz  przeprowadzono szkolenie z zakresu organizacji łączność radiowej.

Foto&zamieścił: mł.kpt. Andrzej Kaliszak.