KANCELARIA OGÓLNA I SEKRETARIAT KP PSP w JAROCINIE

SEKRETARIAT  KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

nr telefonu służbowego: : 477 717 500

Przyjmowanie dostarczanej poczty odbywa się w Sekretariacie KP PSP.

nr telefonu służbowego: : 477 717 500

Po godzinach urzędowania KP PSP pilną korespondencję przyjmuje Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

Potwierdzenie przyjęcia składanej korespondencji odbywa się poprzez odciśnięcie stempla zawierającego:

nazwę Komendy, datę wpływu, nr kolejny korespondencji wg rejestru oraz podpis osoby przyjmującej.

metadane