Doręczanie dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):
1. Dostarczanie dokumentów elektronicznych odbywa się na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej KPPSP w Jarocinie: kppspjarocin@psp.wlkp.pl
2. Wymagania dla dokumentów elektronicznych:
– dokumenty muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu
– formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism to:
.doc, .docx, .trf
.gif., .jpg, .png,. tif
.ods, .odt,
.pdf, .txt
.xls, .xlsx
– wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB.
3. Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to pendrive, płyta CD lub płyta DVD.
4. Dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.
5. W przypadku dostarczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających ww. wymogów (łącznie) – nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.

metadane