MAJĄTEK W DYSPOZYCJI I STRUKTURA WŁASNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAROCINIE

Całkowita wartość majątku Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie wynosi na dzień 

stan majątku na 31.12.2017 r.

całkowity majątek                            PLN      2 193 727,56 zł

środki trwałe                                   PLN      1 732 656,03 zł

wartości niematerialne i prawne               PLN          47 015,62 zł

pozostałe środki trwałe                            PLN         414 055,91 zł

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa PSP prowadzi gospodarkę finansowo – materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

metadane