Podział i rejestracja skarg wpływających do jednostek Państwowej Straży Pożarnej (oficjalna interpretacja Komendy Głównej PSP)

Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie;
  • za pośrednictwem poczty, na adres:
    KOMENDA POWIATOWA
    PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w JAROCINIE
    63-200 Jarocin, ul. Powstańców Wielkopolskich 2
  •  pocztą elektroniczną na adres e-mail: kppspjarocin@psp.wlkp.pl (skargi składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)
  • faksem na nr 62 3324318

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 15.00-16.00.

Komórką przyjmującą i koordynującą rozpatrywanie skarg i wniosków w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku jest sekcja ds. organizacyjno-kadrowych i archiwizacji KP PSP w Jarocinie.

metadane