OGŁOSZENIE O NABORZE
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Jarocinie
ogłasza nabór do korpusu służby cywilnej
na stanowisko: referent

 Stanowisko: referent ds. organizacyjnych

  1. System: codzienny
  2. Liczba miejsc: 1
  3. Miejsce pełnienia pracy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
  4. Przewidywany termin przyjęcia do pracy: I kwartał 2019
  5. Rekrutację prowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Ogłoszenie – referent

 oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Protokół – I etap naboru

Wynik naboru – referent

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnej

 Stanowisko: stażysta, docelowo: ratownik-kierowca

  1. System służby: zmianowy
  2. Liczba miejsc: 2
  3. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
  4. Przewidywany termin przyjęcia do służby: II półrocze 2018
  5. Rekrutację prowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Ogłoszenie_nabór 2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

PROTOKÓŁ – I ETAP NABORU

PROTOKÓŁ – II ETAP NABORU

PROTOKÓŁ – III ETAP NABORU

PROTOKÓŁ – IV ETAP NABORU

PROTOKÓŁ – V ETAP NABORU