Jarocin: Rozpoznanie operacyjne budynku Ratusza

W dniach 25,26,27 lutego 2020 roku obsady zmianowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jarocinie dokonały ćwiczeń oraz rozpoznania operacyjnego budynku Ratusza w Jarocinie. W trakcie prowadzonych ćwiczeń sprawdzono czasy dojazdu, drogi dojazdu, sprawdzono możliwość rozstawienia drabiny mechanicznej oraz ćwiczono techniki ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeprowadzonego rozpoznania zapoznano się z układem pomieszczeń, wyjściami ewakuacyjnymi, systemami zabezpieczeń oraz sygnalizacji pożaru .

Opracowanie i zdjęcia: mł. asp. Patryk Idczak

Możliwość komentowania Jarocin: Rozpoznanie operacyjne budynku Ratusza została wyłączona

Narada roczna KP PSP Jarocin

W dniu 21 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jarocinie odbyła się narada roczna. Podczas spotkania jarocińscy strażacy podsumowali działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, którą realizowano w roku 2019. Przedstawiono również plany i główne założenia na rok bieżący. Prezentacji dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie mł. bryg. Tomasz Krawczyk

W naradzie poza strażakami i pracownikami cywilnymi uczestniczyli zaproszeni goście: mł. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Lidia Czechak – Starosta Jarociński, Witold Bierła – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, przedstawiciele samorządów gminnych oraz dh Eugeniusz Tyrakowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jarocinie . Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych mediów.

Podczas narady dokonano uroczystego wręczenia certyfikatów oraz zaświadczeń podsumowujących czteroletni cykl nauki uczniów Technikum Mechanicznego o Przysposobieniu Pożarniczym.

W minionym roku na terenie powiatu jarocińskiego odnotowano 936 zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnych. Warto dodać, że w stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost ilości zdarzeń. Powstało 200 pożarów, 714 miejscowe zagrożenia oraz 22 alarmy fałszywe. Łącznie samochody jednostek ochrony przeciwpożarowej dysponowane były do zdarzeń 1761 razy, których udział brało 8317 strażaków ratowników.

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy podziękował samorządowcom, instytucjom oraz wszystkim sympatykom pożarnictwa, którzy na co dzień współpracują z jarocińskimi strażakami. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście pozytywnie ocenili zaangażowanie strażaków, realizację zadań ratowniczych oraz współpracę z samorządami i jednostkami OSP. Szczególne słowa szacunku i uznania przekazano funkcjonariuszom PSP oraz strażakom OSP za pełne poświęcenia i skuteczne działania ratowniczo – gaśnicze. Należy podkreślić, że codzienny trud dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz dbałość o dobre postrzeganie przez społeczeństwo wizerunku strażaka jest celem każdego ratownika.

Zamieścił: sekc. Dawid Augustyniak

Możliwość komentowania Narada roczna KP PSP Jarocin została wyłączona

Jarocin: Pożar pustostanu w Witaszycach

W dniu 21.02.2020r. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Jarocinie otrzymało zgłoszenie dotyczące pożaru budynku w miejscowości Witaszyce. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG Jarocin oraz dwa z OSP Witaszyce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono i oświetlono teren prowadzonych działań. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych podali dwa prądy gaśnicze wody w natarciu na place się elementy wyposażenia wnętrza. Równocześnie do prowadzonych działań gaśniczych przeszukano pomieszczenia w budynku w celu wykluczenia ewentualnych osób poszkodowanych – osób nie stwierdzono.  Pomieszczenia oddymiono przy użyciu wentylatora osiowego WO. Działania trwały blisko 3 godziny.

Tekst: mł. asp. Patryk Idczak

Zdjęcia : sekc. Michał Olejnik

Zamieścił: mł. asp. Patryk Idczak

Możliwość komentowania Jarocin: Pożar pustostanu w Witaszycach została wyłączona

Jarocin: Przeniesienie Stanowiska Kierowania w miejsce zastępcze

Dnia 19 lutego 2020 roku podczas wykonywanych prac ziemnych przez firmę budowlaną doszło do przerwania linii telefonicznej oraz zasilającej w energię elektryczną budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Decyzją Komendanta  niezwłocznie podjęto działania w zakresie przeniesienia w miejsce zastępcze Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Powyższy scenariusz realizowany był podczas przeprowadzonych ćwiczeń mających na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania zarówno funkcji operatorskiej jak i dyspozytorskiej SKKP w przypadku potrzeby przeniesienia stanowiska kierowania do zastępczego miejsca pracy. Podczas ćwiczeń uruchomiono awaryjne zasilanie w energię elektryczną dla obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Dokonano ewakuacji dokumentacji SKKP oraz uruchomiono program SWD-PSP w miejscu zapasowym oraz przełączono monitoring obiektów do miejsca zapasowego. Nawiązano łączność z Jednostkami Ochrony Przeciwpożarowej z terenu powiatu jarocińskiego z SKKP w Pleszewie. Na zakończenie podczas podsumowania ćwiczeń funkcjonariusze wspólnie wymienili się uwagami oraz wnioskami z przeprowadzonej próby przeniesienia Stanowiska Kierowania do zastępczego miejsca pracy.

Opracowanie: mł. ogn. Adrian Augustyniak
Zdjęcia: mł. ogn. Adrian Augustyniak
Zamieścił: mł. ogn. Adrian Augustyniak

Możliwość komentowania Jarocin: Przeniesienie Stanowiska Kierowania w miejsce zastępcze została wyłączona

Jarocin: Uroczysta zmiana służby

W dniu 31 stycznia 2020 r. po ponad 30 latach wysługi na zasłużoną emeryturę przeszedł asp. sztab. Maciej Kaliszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno – Kadrowo – Kwatermistrzowskiego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Podczas uroczystej zmiany służby, która miała miejsce w budynku jarocińskiej strażnicy uczestniczyli funkcjonariusze i emeryci PSP oraz najbliższa rodzina. W uroczystości uczestniczyło także liczne grono strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jarocińskiego. Podczas składanych życzeń padło wiele ciepłych słów uznania za osiągnięcia i podziękowań za dotychczasową współpracę.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy. Życzymy wiele optymizmu i pogody ducha. Niech każdy dzień będzie doskonałą okazją do dzielenia radości i uśmiechu oraz wszelkiej pomyślności i satysfakcji z realizacji wszystkich marzeń.

Opracowanie: mł. ogn. Adrian Augustyniak
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk
Zamieścił: mł. ogn. Adrian Augustyniak

Możliwość komentowania Jarocin: Uroczysta zmiana służby została wyłączona